PRIJAVA TOKENOM

Za prijavu tokenom kliknite "Ulaz"

PRIJAVA DIGITALNIM CERTIFIKATOM

Odaberite odgovarajući gumb za prijavu u HYPOnet

HYPOnetu možete pristupiti kao ovlašteni korisnik kojemu je Banka dodijelila digitalni certifikat, odnosno korisničko ime i token.

Detaljne upute za korištenje HYPOneta potražite na gumb „Pomoć“.